Aprica (I-23031)

GF GAvia Mortorilo

Granfondo La Campionissimo 2018

Granfondo La Campionissimo over de Gavia & Mortorilo is de nieuwe naam van de Granfondo Giordana,  Start en Aankomst in Aprica, een wintersportstation vlakbij de Zwitserse grens, 50km ten zuiden […]