Privacy Policy

Fietsen in de Alpen dankt U voor het vertrouwen dat u in ons stelt.  Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt,  wordt met grote vertrouwelijkheid behandeld. Wij respecteren uw privacy en gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en stellen deze niet ter beschikking aan derden.

Met deze privacy verklaring informeren wij u over onze werkwijze. Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met deze werkwijze.

 

Wat wordt er met uw gegevens gedaan ?

 

Website

 

Voor het bekijken van onze site vragen wij geen persoonlijke gegevens van u. Elke keer wanneer u onze website bezoekt,  registeren wij wel uw anoniem klikgedrag door middel van cookies. Dit betekent dat wij registeren welke pagina’s u bezoekt, welke vakanties u bekijkt en vanaf welke pagina u onze website verlaat.

Dit doen wij om de belangstelling voor de producten op onze website te meten, zo ons aanbod beter te kunnen afstemmen op uw wensen en zodat je het gebruik van onze website als prettig ervaart.. Deze gegevens, die verzameld worden via Google Analytics,  worden alleen gebruikt voor eigen onderzoek.

De website van Fietsen in de Alpen maakt hiervoor gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker bij het bezoeken van een website.  Je kunt het gebruik van cookies weigeren door deze te blokkeren in je browser. Je moet daarvoor de instellingen in je browser aanpassen.

 

Nieuwsbrief

 

Voor het aanmelden op de nieuwsbrief van Fietsen in de Alpen vragen wij om uw mailadres. Deze zal uitsluitend worden gebruikt om u via de email te informeren over de beste aanbiedingen en acties van Fietsen in de Alpen en de aanverwante producten en diensten.

Indien U deze niet meer wenst te ontvangen? Dan kunt u uzelf eenvoudig via elke nieuwsbrief uitschrijven of via een eeenvoudig mailtje aan info@fietsenindealpen.com.

 

Sociale Media

 

Onze website is voorzien van geïntegreerde links naar diverse sociale-mediadiensten (Facebook, Twitter, YouTube). Door op het desbetreffende symbool te klikken, word je automatisch doorgestuurd naar de website van de desbetreffende dienst en kun je een gebeurtenis op de website van deze dienst publiceren.

Als je naar de link van een sociale-mediadienst gaat, kun je de activiteiten van Fietsen in de Alpen op het platform van de desbetreffende dienst volgen.

Op de websites van sociale-mediadiensten gelden het gegevensbeschermingsbeleid en de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende dienst. Skisunconstruct (Fietsen in de Alpen) heeft geen invloed op de manier waarop deze websites gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

 

Garanties inzake rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

 

Elke klant kan erop rekenen dat zijn persoonsgegevens op een faire en rechtmatige manier worden verwerkt. Dit betekent dat de gegevens enkel worden verwerkt voor de hierboven beschreven legitieme doeleinden. Skisunconstruct garandeert bovendien dat de verwerking altijd voldoende, evenredig en niet buitensporig is.

Skisunconstruct kan uw gegevens overdragen naar marketing/crm tools die de gegevens kan verwerken voor een analyse van het surfgedrag teneinde gerichte meldingen te versturen. Hiervoor kunnen er third party cookies worden geïnstalleerd. We zullen uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk bewaren. We zullen uw gegevens echter bijhouden uw persoonsgegevens nodig hebben om u een bepaalde service te kunnen aanbieden.

Skisunconstruct heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico.

Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Skisunconstruct zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en waar relevant te melden.

 

Recht van verzet

 

Elke klant kan verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De klant mag te allen tijde, kosteloos en zonder meer verzet aantekenen tegen de voorgestelde verwerking van zijn persoonsgegevens indien de gegevens werden verkregen voor marketingdoeleinden.

U hebt ook het recht te eisen dat al uw persoonsgegevens die werden verkregen en die onvolledig of irrelevant zijn, worden verwijderd en/of te bepalen dat deze niet mogen worden gebruikt, ongeacht het verwerkingsdoel. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die niet mogen worden geregistreerd, bekend gemaakt en behouden, of persoonsgegevens die nog worden bewaard na afloop van de toegestane periode. U kunt dit recht te allen tijde, kosteloos en zonder verdere rechtvaardiging uitoefenen.

De klant kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan Skisunconstruct verstuurd per aangetekende post. Skisunconstruct verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het verzoek.

 

Recht op toegang

 

Elke klant die zijn identiteit kan aantonen heeft het recht op toegang tot alle informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Skisunconstruct, zoals uiteengezet in de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit omvat informatie over de doeleinden van deze verwerking, het soort informatie dat wordt verwerkt en de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. Deze privacyverklaring is een eerste indicatie.

De klant kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan Skisunconstruct verstuurd per aangetekende post. Skisunconstruct verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het verzoek.

 

Recht op correctie

 

Skisunconstruct hecht groot belang aan de verzameling van accurate gegevens. Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen daarom altijd worden gecorrigeerd of zelfs verwijderd.

Omdat we onmogelijk altijd op de hoogte kunnen zijn over enige fouten ten aanzien van, de onvolledigheid of onjuistheid van uw persoonsgegevens, is het aan u, de klant, om onjuistheden of weglatingen te melden en de nodige correcties aan uw geregistreerde gegevens aan te brengen.

Indien u zelf het nodige niet kunt doen, neem dan contact met ons op middels een ondertekend schriftelijk verzoek verstuurd per aangetekende post.  Skisunconstruct zal binnen vijftien (15) werkdagen de nodige maatregelen treffen door wijzigingen of correcties aan te brengen aan uw persoonsgegevens of door uw persoonsgegevens te verwijderen. Aangezien de verwijdering hoofdzakelijk betrekking heeft op de zichtbaarheid is het dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

 

Disclaimer

Hebt U nog vragen over deze privacy verklaring ? info@fietsenindealpen.com